การเดินท่อลมจากปั้มลมไปที่หัวจ่ายอ๊อกซิเจนตามจุดต่างๆ แรงดันลมจะเดินทางไปไม่เท่ากัน เราต้องติดตั้งวาลว์เพื่อปรับแต่งให้ลมแบ่งไปได้ทุกจุด


. .

Comments are closed.