. .. ติดตั้งวาล์วให้กับท่อลม เพื่อความสะดวกในการควบคุมปริมาณลมในแต่ละจุดได้ง่ายๆ

ท่อลม . .

Comments are closed.