.

..

ติดตั้งวาล์วให้กับท่อลม เพื่อความสะดวกในการควบคุมปริมาณลมในแต่ละจุดได้ง่ายๆ

.

.ท่อลม

 

Comments are closed.