.

.

บ่อที่เพิ่งลงวัสดุกรองใหม่ๆ ส่วนใหญ่แล้วน้ำจะเขียว แก้ปัญหานี้ด้วยหลอดยูวีได้ง่ายๆ ต้องติดให้ถูกที่นะครับ ^ ^

ติดหลอด UV ในช่องกรองช่องสุดท้าย ให้หลอดจมน้ำ ไม่ลอยขึ้นมานะครับ

จะได้ผลดี แสงจะต้องไม่โดนวัสดุกรองนะครับ

.

.การติด หลอด uv

Comments are closed.