บ่อใหม่ที่พึ่งลงวัสดุกรอง ส่วนใหญ่น้ำจะเขียวเพราะระบบจุลินทรีย์ยังไม่มีในระบบที่จะบำบัดน้ำให้ไม่เขียวได้ ให้แก้ไขด้วยการใช้หลอดยูวี จุ่มในกรองช่องสุดท้าย ในขนาดวัตต์ที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำในระบบ

สามารถใช้สูตร 2-3 วัตต์/น้ำ 1 ลบ.ม ได้

.


Comments are closed.