.

เรื่องน่ารู้ ระบบกรองบ่อปลาคาร์ฟ

คลิป 1. สัดส่วนบ่อกรองควรได้ 25% ขึ้นไป .

.

.

.

.

คลิป 2. ระบบกรองชีวภาพ moving bed media ด้วย Black B3 media

.

,

.

คลิป 3. การทำความสะอาดระบบกรอง moving bed media

.

Comments are closed.